עדכונים


logo mail 72DP

 

לחברי מאל"י שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי ה-15 של מאל"י לשנת 2019.

הכנס יתקיים ביום שני, ה- 16 בדצמבר 2019, באולם יגלום, בניין הסנאט, באוניברסיטת תל-אביב.

מצ"ב תכנית הכנס, טופס ההרשמה, טופס בקשה לתיאום פגישה עם מנהלי התמיכה וטופס הצגת מועמדות לוועדת ההיגוי של מאל"י.

וועדת ההיגוי החליטה לאפשר למוסדות חברי מאל"י רישום שלושה משתתפים ללא תשלום באירוע זה. כל משתתף נוסף בתשלום של 100 ש"ח למשתתף.

אנא שלחו את טופס ההרשמה ל- תחיה דגן tchiya.dagan@biu.ac.il עד ל- יום שלישי ה- 10.12.

אנא שלחו את טופס הבקשה לתיאום פגישה עם מנהלי התמיכה ל- ברכה שפיגל shpigel@ruppin.ac.il עד ל- יום שלישי ה- 10.12.

אנא שילחו את טופס הצגת מועמדות לוועדת ההיגוי של מאל"י לשלי חן-ארידור saridor@univ.haifa.ac.il עד ליום רביעי ה- 11.12.2019.

נשמח לראותכם בכנס!
וועדת היגוי מאל"י

 

logo mail 72DP

 

קול קורא למועמדות לועדת ההיגוי של מאל"י

כמדי שנה, בסוף השנה ולקראת הכנס השנתי של מאל"י, אנו פונים אליכם בבקשה להתנדב לוועדת ההיגוי של מאל"י.
שניים מחברי הוועדה מסיימים קדנציה ופורשים; שתי חברות נוספות מסיימות קדנציה ראשונה ושמחות להמשיך ולהתנדב לקדנציה אחת נוספת. בהתאם, נשמח לקבל חברים חדשים.
הפעילות במאל"י חשובה ומאפשרת תקשורת ומפגש בין ספרנים בספריות האקדמיות, קידום נושאים משותפים הקשורים במוצרי אקסליבריס, ומאפשרת ייצוג משותף בעת הצורך.
מה בעצם עושים בוועדה? יוזמים ומארגנים ימי עיון, סמינרים וכנסים;  פועלים בקבוצות עבודה ארציות ובינלאומיות; נפגשים ומעלים נושאים בפני הנהלת אקס ליבריס; דואגים לאתר האינטרנט ולרשימות התפוצה של הארגון וקבוצות העבודה.

חברי ועדת ההיגוי הם אלה שמאפשרים את המשך הפעילות של מאל"י.

לוועדת ההיגוי יכול/ה להגיש מועמדות כל עובד/ת במוסדות החברים במאל"י. כל מוסד יכול לשלוח מועמד/ת אחד/ת, המוסכם פנימית.

מצ"ב טופס להצגת מועמדות – אנא מלאו אותו ושלחו אותו אל – שלי חן-ארידור במייל,  עד לתאריך ה- 11.12.2019.


 


רשימות תפוצה של מאל"י וקבוצות העבודה

רשימת התפוצה משמשת להפצת מידע אודות סמינרים וימי הדרכה וכן עדכונים על פעילות מאל"י.
ההרשמה לרשימת התפוצה פתוחה לכל המעוניין וחבר בארגון.
להרשמה לרשימת התפוצה.