ico list קבוצת העבודה: ER משאבים אלקטרוניים


ico date ינואר 2020

ראש קבוצת העבודה - אינה סטקליאר, אוניברסיטת תל אביב

מורן לביא, האוניברסיטה העברית בירושלים

מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לריסה וויחנסקי, אוניברסיטת בר-אילן

שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן

נטע וייסמן, אוניברסיטת חיפה

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

אלה אופנברג אוניברסיטת תל-אביב

רינה סאפר, המרכז הבינתחומי הרצליה

זהר פורט, המרכז הבינתחומי הרצליה

ליאת אנגל, הטכניון

אורלי רולניק, הטכניון

מירב לבנה, הספריה הלאומית

מרינה ביאליק, מכון וייצמן

ליאת רזניק, מכללת שנקר

אורלי עמרמי-ברמן, מכללת שנקר

שיר פלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 טופס הגשת מועמדות להצטרפות לקבוצת העבודה