ico list קבוצת עבודה: ER משאבים אלקטרוניים


ico date ינואר 2020

ראש קבוצת העבודה - אינה סטקליאר, אוניברסיטת תל אביב

מורן לביא, האוניברסיטה העברית

מירב קישון, אוניברסיטת בן גוריון

לריסה וויחנסקי, אוניברסיטת בר-אילן

שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן

נטע וייסמן, אוניברסיטת חיפה

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

אלה אופנברג  אוניברסיטת תל-אביב

רינה סאפר, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

זהר פורט, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

ליאת אנגל, הטכניון

אורלי רולניק, הטכניון

מירב לבנה, הספריה הלאומית

מרינה ביאליק, מכון וייצמן

ליאת רזניק, מכללת שנקר

אורלי עמרמי-ברמן, מכללת שנקר

שיר פלד, האוניברסיטה העברית 

  

 טופס הגשת מועמדות להצטרפות לקבוצת העבודה