ico list קבוצת עבודה Primo ישראל


ico date מאי 2019 

ראש קבוצת העבודה - מיכל להב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל-אביב

ממלאת מקום ראש קבוצת העבודה - איימי דינרשטיין, ספריית המכללה למנהל

בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

שלי חן-ארידור, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

מלי כהן, ספריית הרמן למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

קרן פיכמן, האוניברסיטה העברית

הילה בוזגלו, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב

שחר בק, ספריית הטכניון

פרנסיס לארו, ספריית המרכז הבינתחומי, הרצליה

חווה רמברנד, מכללת עמק יזרעאל

מנחם ווילסון, מכללת שנקר

צביה אלתר, מכללת שנקר

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

 

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו