ico list קבוצת עבודה Primo ישראל


ico date ינואר 2020

ראש קבוצת העבודה - מיכל להב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל-אביב

 איימי דינרשטיין, ספריית המכללה למנהל

בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

מלי כהן, ספריית הרמן למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

קרן פיכמן, האוניברסיטה העברית

הילה בוזגלו, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב

שחר בק, ספריית הטכניון

פרנסיס לארו, ספריית המרכז הבינתחומי, הרצליה

חווה רמברנד, מכללת עמק יזרעאל

מנחם ווילסון, מכללת שנקר

צביה אלתר, מכללת שנקר

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן

נעמי אברהם, אוניברסיטת בר-אילן

רונית מרקו, אוניברסיטת חיפה

 מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו