ico list קבוצת עבודה Primo ישראל


ico date פברואר 2021

הוקם תת-קבוצה זמני לענייני PRIMO VE

ראש קבוצת העבודה - מיכל להב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל-אביב

 איימי דינרשטיין (מחליפה זמנית את מיכל להב כיו"רית הקבוצה), המכללה למנהל

בועז דותן, אוניברסיטת חיפה

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

מלי כהן, האוניברסיטה העברית

קרן פיכמן, האוניברסיטה העברית

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב

שחר בק, הטכניון

פרנסיס לארו, המרכז הבינתחומי הרצליה

חווה רמברנד, מכללת עמק יזרעאל

מנחם ווילסון, מכללת שנקר

צביה אלתר, מכללת שנקר

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן

נעמי אברהם, אוניברסיטת בר-אילן

רונית מרקו, אוניברסיטת חיפה

 מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עופר ורסמן, המרכז האקדמי פרס

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו