מסגרת לפעילות קבוצות עבודה של מאל"י  • לכל קבוצת עבודה יהיה איש קשר בוועדת ההיגוי אשר יקבע את הפגישה הראשונה וישתתף בה ובהמשך יוזמן להשתתף בפגישות השוטפות. לאחר הפגישה הראשונה, חברי הקבוצה יקבעו פגישות באופן עצמאי.
  • קבוצת העבודה תבחר יושב ראש ואיש קשר עם אקס ליבריס (על הקבוצה להחליט אם זה יהיה חבר קבוצה אחד שימלא את שני התפקידים או שני חברי קבוצה).
  • יושב ראש קבוצת העבודה ידווח לוועדת ההיגוי על פעילות הקבוצה. יש לכתב את איש הקשר מועדת ההיגוי בכל התכתבות של הקבוצה.
  • מאל"י תממן הוצאות כיבוד קל לפגישות (יש לקבל אישור מגזבר מאל"י לתקציב הכיבוד, בטרם הזמנתו). יש להגיש את הקבלות לגזבר וועדת ההיגוי.
  • מאל"י תתמוך בפתיחת רשימת תפוצה לחברי קבוצת העבודה ורשימת תפוצה/דיון לנושא הקבוצה הפתוחה לכל חברי מאל"י.
  • יש לידע את כל חברי מאל"י על פעילות הקבוצה ברשימות התפוצה.
  • קבוצת העבודה תכלול עד 2 נציגים מכל מוסד (אך לא מכל גוף משלם באותו מוסד) אשר רכש את המוצר, והמעוניין לשלוח נציגות.
   יש להבחין בין המוסד לבין הגופים המשלמים מאותו מוסד.
   נציגי מוסדות לקבוצות העבודה אשר רכשו את המוצר אך טרם עלו עימו לאוויר יוכל לשלוח נציג במעמד צופה אשר יהפוך לחבר פעיל לאחר שיעלו לאוויר עם המוצר.
  • חברים חדשים המתבקשים להצטרף לקבוצת העבודה ייפנו ליו"ר הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • חבר בקבוצת עבודה שמבקש להפסיק את השתתפותו בקבוצה מתבקש להודיע לשאר חברי הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • חבר בקבוצת העבודה אשר מודיע על הפסקת השתתפותו יכול להציע עמית מאותו מוסד אשר יכול להחליפו. יש להודיע על כך לשאר חברי הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • לאפשר עבודה יעילה ומשמעותית, על חברי הקבוצה להגיע מוכנים לפגישות ולהיות פעילים בתקשורת בין חברי הקבוצה בערוצים השונים (פגישות, שיחות טלפון, דוא"ל וכיו"ב).
  • על חברי קבוצת העבודה להיות נוכחים בכל פעילויות קבוצת העבודה. היעדרות מיותר משלוש פעילויות ברציפות תגרום להפסקת חברות בקבוצת העבודה. 

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של פרימו

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של עלמא

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של משאבים אלקטרוניים