ico list קבוצת עבודה: עלמא ישראל


ico date מאי 2019

 

ראש קבוצת העבודה - דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית

אביבה לוין-בלואוסוב, אוניברסיטת חיפה

נעמי גלאור, הבינתחומי, הרצליה

טולי עמיכל, הספרייה הלאומית

מאיה עמיכל, מכון וייצמן

אולגה מרזין, מכללת עמק יזרעאל

תמר בלומנדיל, האוניברסיטה העברית

גיא שחף, הטכניון

רואי כהן, הטכניון

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

דורית לשם, אוניברסיטת בן גוריון

דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל-אביב

שירלי גאון, מכללת שנקר

אורלי עמרמי, מכללת שנקר

שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן

אורי גפני, אוניברסיטת בר-אילן

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של עלמא