השאלה בין-ספרייתית: הדור הבא

ביום שני, 3 בפברואר 2020, בבניין דילן, אולם הדס בקמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה הנמצא ברחוב הנמל 16, חיפה

9:30-10:00 - התכנסות והרשמה

10:00-10:15 - מגמות גלובליות בהשב"ס – שרונה שגיא, אקס ליבריס

10:15-10:45 - קונפיגורציה בעלמא RS – משה שכטר, אקס ליבריס 

10:45-11:15 - חווית העבודה בהשאלה בין-ספרייתית: מבט מהמכללות – נעמי גלאור, הבינתחומי הרצליה ואיימי דינרשטיין, המכללה למינהל

11:15-11:30 - הפסקת קפה

11:30-12:30 - עבודה עם עלמא RS – משה שכטר, אקס ליבריס 

12:30-12:45 - חווית העבודה בהשאלה בין-ספרייתית: מבט מהאוניברסיטה – גילה עמנואל, האוניברסיטה העברית

12:45-13:15 - הפסקת צהריים

RapidILL / Rapido - 13:15-14:15 – שרונה שגיא, אקס ליבריס

14:15-14:45 - חווית העבודה ב- RapidILL – ד"ר לין פורת, אוניברסיטת חיפה

 

תמונה1 תמונה2