יום עיון בנושאי Community Zone

 

 יום שלישי ה- 21.5.2019, אולם הופיין, אוניברסיטת תל-אביב.

  

 9:00 - 9:30  התכנסות ורישום
9:30 - 10:15 מצגת מכנס ELUNA – להבין תהליכי גילוי, מחקר ו- delivery
רל אלשטיין, מנהלת מוצר, content - אקסליבריס
10:15 - 11:00 ספקי תוכן –סטנדרטיזציה של תוכן מגוון מעולם הספקים (כותר, מגנס, אוצר החכמה ועוד) 
ענת פז, צוות ספקים, content - אקסליבריס
11:00 - 11:15 הפסקת קפה
11:15 - 12:30 עבודה ב- Community Zone:
· ניהול משאבים אלקטרוניים ב- Community Zone
·
שיתוף פעולה עם הקהילה –תוכן, אנליטיקס ועוד

דנה מושקוביץ, דירקטור מוצר, Alma – אקסליבריס
12:30 - 12:45 עדכון רשומות ביבליוגרפיות ב- Community Zone
דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית
12:45 - 13:45

הפסקת צהריים

13:45 - 14:30

זהויות הספרייה הלאומית
ה
CZ של מפתח הזהויות הלאומי, פיתוחים החדשים, ארכיטקטורה החדשה.
איתי ולצמן, מנהל מוצר, Alma – אקסליבריס

 14:30 - 14:45

טיפים וטריקים לכתיבת קייסים בנושא ה- Community Zone
יבגניה  פוליאצ'ק, מנהלת צוות תמיכה - אקסליבריס

14:45 - 15:00 סיכום ותודות
 

תמונות מיום העיון