כנסים והדרכות

 

  2016  

יום עיון: כלי גילוי - פרימו מדדים, עיצובים ומבט לעתיד - 13 באפריל 2016, אוניברסיטת תל אביב

סדנא: מרעיון לביצוע - תכניות API בשירות הספרייה - 19 ליולי 2016, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום עיון: המעבר לעלמא - 20 לספטמבר 2016, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ברחובות

הכנס השנתי של מאל"י - 25 בינואר 2017, בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב