כנסים והדרכות

 

  2010
 

הדרכה: קיטלוג חומר לא ספרי - 22 במרץ 2010, המדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל

הדרכה: רכש - 22 באפריל 2010, אוניברסיטת תל-אביב

הדרכה: השאלה והשאלה בין-ספרייתית - 26 ביולי 2010, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כנס IGeLU ה-5 - 30 באוגוסט - 1 בספטמבר 2010, גנט - בלגיה

סמינר מאלי - 4-5 אוקטובר 2010, אוניברסיטת תל-אביב

כנס מאלי - 28 דצמבר 2010 - מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב