כנסים והדרכות

 

  2007

 

nav-arrow1 ממשתמש למשתמש - הדרכה: השאלה - מרץ 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים

nav-arrow1 ממשתמש למשתמש - הדרכה: במודול Course Reading אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים

nav-arrow1 סמינר אל"ף - מאי 2007, האוניברסיטה הפתוחה

IGELU 2007 - ספטמבר 2007, ברנו

 כנס מאל"י - דצמבר 2007, אוניברסיטת בן גוריון