ico list יום עיון: "אבולוציה או רבולוציה? – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד"

ico date יום ב', 16.3.2015, אולם ע"ש ג'ויס גולדמן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע.


סדר יום
:

10:00 - 10:30 התכנסות ורישום

10:30 - 10:45 אבולוציה או רבולוציה  – RDA, FRBR, LINKED DATA ועוד
                       דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

10:45 - 11:45 Linked Data במוצרי Ex Libris - חידושים שבדרך
                       שלמה סנדרס, אקסליבריס

11:45 - 12:10 הפסקת קפה

12:10 - 12:40 RDA "קטן" ו-RDA "גדול" – מרשומות קטלוג ל-linked data
                       פרופ' אלחנן אדלר, מכללת דוד ילין

12:40 - 13:10 ביבפריים - יותר ממארק 2.0
                       טולי עמיכל, אוניברסיטת תל אביב

13:10 - 13:55 הפסקת צהריים

13:55 - 14:25 רטרו-אקטיבי או רטרו-פסיבי? - השפעת המעבר ל-RDA על כלי הגילוי ואיחזור המידע
                       שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

14:25 - 14:45 סקירה בישראל - RDA
                       ריני גולדסמית, הספרייה הלאומית

14:45 - 15:05 מימוש בעקבות שינוים בקיטלוג ותצוגת מידע ממקורות חיצוניים בפרימו
                       צחי הורוביץ ואסתר גוגנהיים, הספרייה הלאומית


תמונות מיום העיון