ico list יום עיון: "אתגר כלל עולמי: כלי גילוי"

ico date יום ג', 30.9.2014, אולם הכניסה, הספרייה הלאומית, ירושלים.


סדר יום
:

09:30 - 10:00 התכנסות ורישום

10:00 - 10:45 חזון אקסליבריס לדור הבא של כלי הגילוי
                       ד"ר תמר שדה, אקסליבריס

10:45 - 11:15 טכנולוגיות ביג-דאטה כתשתית לכלים ושירותים עתידיים
                       שלמה סנדרס, אקסליבריס

11:15 - 11:30 הפסקת קפה

11:30 - 12:00 כלי גילוי מבפנים ומבחוץ: אתגרים, תובנות, מחשבות והתלבטויות
                       ד"ר לובה גורנשטיין, האוניברסיטה העברית

12:00 - 12:30 אתגר דירוג הרלוונטיות כיום ובעתיד
                       זאב שלו, אקסליבריס

12:30 - 13:00 עברית – אתגר מורפולוגי: מהשו"ת ועד לכלי הגילוי
                       מירי בוצר, אקסליבריס

13:00 - 13:30 הפסקת צהריים

13:30 - 15:00 דיון בהשתתפות ספרנים, נציגי אקסליבריס והקהל:
                       קריטריונים לבחירת כלי גילוי במוסדות אקדמיים (בעבר, בהווה ובעתיד):מבט עתידי של ספרנים על כלי גילוי, שאלות והצגת עמדות מהקהל


תמונות מיום העיון