ico list יום עיון בנושא משאבים אלקטרוניים

ico date יום ד', 29.5.2013, אודיטוריום ווסטון, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו.

tayaffo


סדר יום
:

09:00-09:30 רישום והתכנסות

09:30-10:30 אלמה, המערכת האינטגרטיבית.
ברברה רדאל, אקס-ליבריס

10:30-11:00 שגרת SFX
תמר גנאור, רשות הספריות ומחלקת היעץ של ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה

11:00-11:30 הפסקת קפה במקום.

11:30-13:00 טעינת חבילות ספרים מספקים ועיבוד רשומות ביבליוגרפיות
מיכל אילני, ציפי אדלר, אביבית סטמקר-אבישר, ירדנה לוינברג, דיון בהשתתפות הקהל.

13:00-13:30 ספרים אלקטרוניים: מאי-מודעות ל-e-מודעות
תמר סיטניאקובסקי, הספרייה הרפואית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב


13:30-14:30  ארוחת צהריים קלה במקום


14:30-15:45 אתגרים משפטיים בעידן הספרייה הדיגיטלית
דלית קן-דרור פלדמן, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 

לצפיה במצגות של אקסליבריס (לאחר הזדהות - לקבלת סיסמאות פנו למתאמי המחשוב)