ico list סמינר מאל"י 2012

ico date 18-19 בנובמבר 2012, האוניברסיטה הפתוחה

 

openu

יום א', 18.11.2012

09:00-09:45 רישום והתכנסות - קפה וכיבוד קל

09:45-10:00 דברי פתיחה וברכות
אסתר גוגנהיים, יו"ר מאל"י, ד"ר חוה מוסטיגמן, מנהלת ספריית האוניברסיטה הפתוחה.

10:00-10:45 עלמה - רקע כללי ורכש
יואל קורטיק, Ex Libris.

10:45-11:00 הפסקת קפה ומאפה.

11:00-11:45 עלמה - קיטלוג
יואל קורטיק, Ex Libris.

11:45-12:30 עלמה - Circ-fulfillment
יואל קורטיק, Ex Libris.

12:30-13:30  ארוחת צהריים.

13:30-14:30 אלף 21 - סקירת פיתוחים חדשים
איגור טבורוג, Ex Libris.

14:30-15:15 מחולל הדוחות ARC3 - חידושים ושיפורים
עידית שחר-אבוטבול, Ex Libris.


מצגות הסמינר מופיעות ב-DocPortal, (לאחר ההזדהות) בנתיב:
Home > Documentation Center > Ex Libris Documentation Center > Conference and Seminars > Israel > MELI Seminar > MELI Seminar November 2012