הכנס השביעי של מאל"י - 2011

יום ג' 3 בינואר 2012, ספריית בית אריאלה, תל-אביב


Ariela


09:00-09:45 - הרשמה והתכנסות

09:45-10:15 - ברכות
דיאנה וולוביץ, אחראית מידע ויעץ - ספריית בית אריאלה

דו"ח פעילויות מאל"י לשנת 2011 - הילה בוזגלו, יו"ר מאל"י

10:15-10:45 - דיווח חברת אקסליבריס - מתי שם-טוב, נשיא ומנכ"ל אקסליבריס

10:45-11:15 - הפסקת קפה

11:15-12:15 - The Primo ScholarRank Technology - ד"ר תמר שדה, דירקטור שיווק, אקסליבריס

12:15-13:00 - עומס המידע: בעיה וכווני פתרון - נתן זלדס, האגודה הבינלאומית לחקר עומס המידע

13:15-13:00 - הצגת מועמדים לוועדת ההיגוי

13:15-14:00 - הפסקת צהרים + בחירות לועדת ההיגוי של מאל"י

14:00-14:45 - ALMA - הדגמה חיה של מערכת - ברברה רד-אל, אקסליבריס

14:45-15:30 - הצבעה, הצגת חברים חדשים ופרידה מחברי הועדה הפורשיםמצגות של חברת אקסליברס:  Documentation Center
הנתיב: Cross-Product Information >> Seminars and User Conferences >> MELI Conference 2010
(סיסמת גישה - ניתן לקבל ממתאמי אלף בספריות) 

תמונות מהכנס