ico list הדרכה בנושאי השאלה והשאלה בין-ספרייתית

ico date 26.7.2010 - אולם כנסים א', בניין 26 ע"ש קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


 ben gurion uni

10:00 - 09:30 רישום והתכנסות

10:30 - 10:00 שינויים בהשאלה ועיצוב מכתבים באלף גירסה 20
איגור טברוג, אקס-ליבריס (הרשאה לחברי מאלי בלבד)

11:15 - 10:30 ישום Booking במחלקת המדיה של ספריית הר הצופים
 ג'נט לפקוביץ ועטרה קוטליאר, ספריית הר הצופים, האוניברסיטה העברית

11:45 - 11:15 הפסקת קפה

12:30 - 11:45 הכללים החלים על הספריה בראי חוק זכות יוצרים החדש – דגש על נושאי השאלה
עו"ד דלית קן-דרור, מנהלת הקליניקה לקניין רוחני וטכנולוגיות מידע, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

13:00 - 12:30 דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISO-ILL בהשאלה בינספרהגדרת משלוח SMS לקוראים ממודול ההשאלה
יוסי טיסונה, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

14:00 - 13:00  ארוחת צהריים

14:45 - 14:00 הגדרת משלוח SMS לקוראים ממודול ההשאלה
אורי מילר, אקס ליבריס (הרשאה לחברי מאלי בלבד)