הכנס החמישי של מאל"י

יום ג' 29 בדצמבר 2009 (י"ב בטבת תש"ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים

סדר יום


לצפיה בתמונות מהכנס

09:00 - 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 - 09:50 ברכות - מר דוד בלומברג, יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

09:50 - 10:10 דו"ח פעילויות מאל"י 2009 - יוסי טיסונה, יו"ר מאל"י

10:10 - 11:00 דיווח חברת אקסליבריס - מתי שם-טוב, נשיא ומנכ"ל חברת אקס ליבריס

11:00 - 11:30 הפסקת קפה

11:30 - 12:45 עדכון בנושא URM - כרמית מרקוס, חברת אקסליבריס

12:45 - 13:00 הצגת מועמדים לועדת ההיגוי

13:00 - 14:00 הפסקת צהרים


מושב הוקרה לפרופ' אלחנן אדלר - לצפיה במושב ההוקרה

14:00 - 14:30 מחשוב הספריות בארץ: עבר, הווה ועתיד – מבט אישי - פרופ' אלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

14:30 - 15:00 שינויים בדפוסי השימוש בכתבי עת במעבר למאה ה-21 - פרופ' יהודית בר אילן, אוניברסיטת בר אילן

15:00 - 15:15 ?Was there life before Google - זכרונות מימי קדם של מחשוב הספריה באוניברסיטת חיפה - יוסף בראנס, אוניברסיטת חיפה

15:15 - 15:30 על מפעל החיים של פרופ' אלחנן אדלר - אורלי סימון, הספרייה הלאומית

15:30 - 16:00 הצגת ועדת ההיגוי החדשה ופרידה מחברי הועדה היוצאים.

 

לצפיה במצגות של אקסליבריס (לאחר הזדהות - לקבלת סיסמאות פנו למתאמי המחשוב)