ico list הדרכה בנושאי השאלה

ico date מרץ 2007 - ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מרצות: דורית מנדיל (אונ' תל-אביב), אסנת לוי (האונ' העברית)

 

הנושאים:

שימוש ב-services : מכתבים לקוראים, ביטול הזמנות, רשימות מאחרים, הארכות אוטומטיות

שימוש בהגבלות

הגדרות בקבצי ini.*

שימוש ב-recall כדי לגבות קנסות גבוהים יותר למאחרים בהחזרת ספרים מוזמנים

Advance Booking

עדכון יומי אוטומטי של טבלת תאריכי החזרה

הגדרות מקומיות - שימוש בצבעים

חידושים ופיתוחים בגרסאות החדשות

מכתבים כ-plain attachment

מצגות:

השאלה