פורטל ועדת ההיגוי

בלשונית פורטל ועדת ההיגוי תמצאו פרוטוקולים של ועדת ההיגוי, טפסי עבודה שונים, הנחיות עבודה בנושאים בהם הועדה מטפלת, קבצים גרפיים ועוד.